Home Page VOEMvzw
      
Vereniging voor Ontwikkeling & Emancipatie van Moslims (VOEM) vzw

 

 

Welkom op de VOEM vzw Site!Activiteiten

 • VOEM NIEUWSBRIEF ACTIVITEITEN JULI-AUGUSTUS 2017: klik hier!

Actueel

 • Omer SAYADI: "“Liever Turks dan Paus”, de Europese islam bestaat al eeuwenlang" (MO*,18 juli 2017): klik hier!
  Het veranderen van het feitelijke verleden in een poging politiek gezag te winnen. Het is één van de paradoxen van het moderne populisme, waarbij het publiek een vervormd en gemaakt verleden krijgt voorgeschoteld als nostalgisch ideaalbeeld voor de toekomst.
 • Khalid EL JAFOUFI: "Bestemming van aalmoezen is het laatste waar overheid zich in heeft te moeien" (Knack.be, 29 juni 2017): klik hier!
  'Een overheid gaat haar boekje te buiten als ze een waardeoordeel velt over de bestemming van aalmoezen die na de Ramadan worden opgehaald'.
 • Rachida LAMRABET: "Rachida Lamrabet over mensenrechten, macht en diversiteit" (MO*, 19 juni, 2017): klik hier!
  Steeds vaker roepen politieke partijen dat mensenrechten en de mensenrechtenverdragen waaraan hun landen gebonden zijn, een rem vormen op een strenger en kordater beleid tegen de terreurdreiging, tegen de komst van vluchtelingen en tegen het voeren van een harder vreemdelingenbeleid. De geprivilegieerde meerderheid geeft invulling aan mensenrechten op een manier die het best strookt met de eigen belangen en de eigen opvattingen over vrijheid en gelijkheid, zegt Rachida Lamrabet.
 • "Onder ieders ogen wordt Gaza welbewust kapotgemaakt" (The Rights Forum, 19 juni 2017): klik hier!
  Israël gaat de toevoer van elektriciteit aan Gaza met veertig procent verminderen. Dat brengt het aantal uur dat de Palestijnen er per etmaal over kunnen beschikken terug tot minder dan drie. Door de maatregel wordt de humanitaire crisis in Gaza welbewust verergerd.
 • Gie GORIS: "Boerka's en barbaren: een commentaar" (MO*, 3 april, 2017): klik hier!
  Door individuen hun recht op godsdienstvrijheid of vrijheid van meningsuiting te ontnemen, inclusief het recht om op geweldloze manier de maatschappij de rug toe te keren, verwijdert de maatschappij ook dissidente visies, terwijl dissidentie net cruciaal is, zeker voor dynamische en democratische samenlevingen.

Nog altijd actueel

 • Samira BENDADI: "Wat racisme met een kind doet" (MO*, 26 jan 2011): klik hier!
 • Heiner BIELEFELDT: "Moslims in de Lekenstaat. Het recht van moslims mee vorm te geven aan de Europese samenleving"  (CIE, 2000, vertaald uit het Duits): deel 1 & deel 2.
 • Jan BLOMMAERT: "Racisme als perspectief". Inaugurale lezing van het vak “Racisme en Beeldvorming”, Opleiding Afrikanistiek, Universiteit Gent 25/10/2000. Op Jans blog, 2 juni 2014: klik hier!
 • Bambi CEUPPENS: "'De mijne is van de Filippijne': Racisme en seksisme in het hoofddoekendebat" (CIE, 2005): klik hier!
 • Abdoldjavad FALATURI & Udo TWORUSCHKA: "Leidraad over de islam. Leidraad voor de voorstelling ervan in de schoolboeken. Bijdrage tot de interculturele opvoeding in Europa" (CIE, 2007, vertaald uit het Duits): klik hier!
 • Wasif SHADID: "Anti-islamisme als dekmantel voor subtiel racisme" (Weblog Interculturele Communicatie, 9 oktober, 2011): klik hier! 

Image of calligraphy

"Kennis is licht, onwetendheid is duisternis"
Kalligrafie van Abdelatif Habib.
Volg ons/vind ons leuk op   
Volg ons/vind ons leuk op  

VOEM-Secretariaat: Email

     Webmaster                                                                                                                                                          Privacy Verklaring                                                                                                        Free script provided by JavaScript Kit


      Update: 18 juli 2017