Home Page VOEMvzw
      
Vereniging voor Ontwikkeling & Emancipatie van Moslims (VOEM) vzw

 
 

Oproep kandidaat genomineerden Emancipatieprijs 2016

 • VOEM - Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims vzw - is verheugd haar 19de Emancipatieprijs te mogen aankondigen.

  De prijs zal voor de 19de keer in een feestelijke sfeer uitgereikt worden aan twee personen of organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt door allochtone en autochtone Vlamingen dichter bij elkaar te brengen en hen hebben geholpen om in solidariteit voor elkaar op te komen. Het is niet alleen de uitreiking van de Emancipatieprijs maar ook de viering van het 20-jarige bestaan van VOEM vzw. Dit wordt een extra feestelijke editie.

  Dit initiatief speelt een belangrijke rol in het emancipatiestreven van allochtone bevolkingsgroepen, in de toenadering tussen verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen én in het streven naar onderlinge solidariteit en democratie.

  Kent u een persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor een vooruitstrevend project? Of had u graag een persoon of organisatie in de bloemetjes gezet omwille van zijn of haar werk van vele jaren?

  Aarzel niet en stel die persoon of organisatie aan ons voor. De kandidaten kunnen in allerlei sectoren (welzijn, onderwijs, cultuur, jeugd, sport,...) actief zijn, zolang hun activiteiten de dialoog tussen verschillende gemeenschappen in Vlaanderen stimuleert.

  Stuur je kandidaten door via bit.ly/2ccrX6O, tot uiterlijk vrijdag 21 oktober 2016. De jury bestaat uit 5 vertegenwoordigers van VOEM vzw. De laureaten worden op de uitreiking van de Emancipatieprijs zelf bekend gemaakt.

  De uitreiking zal plaatsvinden op vrijdag, 18 november 2016, 18u, in De Centrale te Gent, dus hou alvast deze dag vrij in jullie agenda!

  Meer info volgt later.

  We kijken alvast vol spanning uit naar de kandidaturen!

  Het VOEM-team.

Activiteiten

 • Gent, 7 - 20 oktober: "EXPO Arabische kalligrafie - Rachid Benissa". Vernissage: vrijdag, 7 oktober, 19:00. Iedereen welkom! De expo loopt tot 31 oktober 2016! Waar? De Centrale, Kraankindersstraat 2, Gent. Org.: V.O.E.M. vzw. Info Facebook: klik hier!
  We verzamelden de prachtige werken van Rachid Benissa, een Belgisch-Marokkaanse kalligraaf. Hij oriënteert de kalligrafie naar een picturale stem, waar de letter, los van de tekst, terzelfdertijd beeld en symbool wordt.

Actueel

 • Brahim LAYTOUSS: "'Een vrouw een hand geven is in de Koran nergens expliciet verboden'" (Knack.be, 18 okt 2016): klik hier!
  'Wat we in Europa moeten doen, zal sterk afwijken van een rigide islambeleving', schrijft imam Brahim Laytouss. Hij houdt hier een pleidooi voor een dialoog binnen de moslimgemeenschap wanneer het gaat om elkaar (man of vrouw) de hand te schudden.

Nog altijd actueel

 • Samira BENDADI: "Wat racisme met een kind doet" (MO*, 26 jan 2011): klik hier!
 • Heiner BIELEFELDT: "Moslims in de Lekenstaat. Het recht van moslims mee vorm te geven aan de Europese samenleving"  (CIE, 2000, vertaald uit het Duits): deel 1 & deel 2.
 • Jan BLOMMAERT: "Racisme als perspectief". Inaugurale lezing van het vak “Racisme en Beeldvorming”, Opleiding Afrikanistiek, Universiteit Gent 25/10/2000. Op Jans blog, 2 juni 2014: klik hier!
 • Bambi CEUPPENS: "'De mijne is van de Filippijne': Racisme en seksisme in het hoofddoekendebat" (CIE, 2005): klik hier!
 • Abdoldjavad FALATURI & Udo TWORUSCHKA: "Leidraad over de islam. Leidraad voor de voorstelling ervan in de schoolboeken. Bijdrage tot de interculturele opvoeding in Europa" (CIE, 2007, vertaald uit het Duits): klik hier!
 • Wasif SHADID: "Anti-islamisme als dekmantel voor subtiel racisme" (Weblog Interculturele Communicatie, 9 oktober, 2011): klik hier!


 

Image of calligraphy

"Kennis is licht, onwetendheid is duisternis"
Kalligrafie van Abdelatif Habib.
Volg ons/vind ons leuk op   
Volg ons/vind ons leuk op  

VOEM-Secretariaat: Email

     Webmaster                                                                                                                                   Privacy Verklaring                                                                                            Free script provided by JavaScript Kit


      Update: 18 oktober 2016