d Home Page VOEMvzw
      
Vereniging voor Ontwikkeling & Emancipatie van Moslims (VOEM) vzw

 
 

Welkom op de website van VOEM vzw!


 • Oproep kandidaat genomineerden Emancipatieprijs 2015.
  VOEM - Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims vzw - is verheugd haar 18de Emancipatieprijs te mogen aankondigen.
  De prijs zal voor de 18de keer in een feestelijke sfeer uitgereikt worden aan twee personen of organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt door allochtone en autochtone Vlamingen dichter bij elkaar te brengen en hen hebben geholpen om in solidariteit voor elkaar op te komen.
  Kent u een persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor een vooruitstrevend project? Of had u graag een persoon of organisatie in de bloemetjes gezet omwille van zijn of haar werk van vele jaren? Aarzel niet en stel die persoon of organisatie aan ons voor. De kandidaten kunnen in allerlei sectoren (welzijn, onderwijs, cultuur, jeugd, sport, ...) actief zijn, zolang hun activiteiten de dialoog tussen verschillende gemeenschappen in Vlaanderen stimuleren. Alle nominaties kunnen doorgestuurd worden door middel van het bijgevoegde nominatieformulier (zie bijlage) tot uiterlijk vrijdag 30 oktober 2015. De jury bestaat uit 5 vertegenwoordigers van VOEM vzw. De laureaten worden op de uitreiking van de Emancipatieprijs zelf bekend gemaakt.
  De uitreiking zal plaatsvinden op vrijdag 4 december 2015 in het Stadhuis van Mechelen, dus hou alvast deze dag vrij in jullie agenda! Meer info volgt later.
  Contact: halima.voem@gmail.com.
 • Gent, iedere vrijdag, 19u-20u: "Zwemuurtje voor Vrouwen". Het ganse jaar door! Org.: VOEMvzw Vrouwenwerking Nieuw Gent. Zwembad Revalidatiecentrum UZ Gent. Voor een vlot verloop van inschrijvingen en betalingen verwachten wij de deelneemsters om 18u30 aan de ingang. Info: facebook.
 • VOEMvzw goes Europe! Deelname aan het Grundtvig programma.
  Het Grundtvig programma is één van de vier sectorale programma’s van het Europese Programma ‘Een Leven Lang Leren’ en richt zich op alle vormen van de niet-beroepsgerichte volwasseneneducatie. Het huidige project YWOLI – "Young Women Orientation for Labor Integration" - gaat over ‘laag opgeleide jonge vrouwen toe te leiden naar de arbeidsmarkt’. De doelgroep op wie men zich focust zijn jonge vrouwen (20-30 jaar) actief binnen onze organisaties, die hun secundaire studies hebben afgewerkt en moeilijkheden ondervinden om op professioneel niveau deel te nemen aan de maatschappij.

Aankondigingen, Oproepen...

 • Lode VANOOST: boekbespreking van: Susan Abulhawa: "Het Blauw tussen Hemel en Zee". Het boek verschijnt bij De Geus (De Wereld Morgen, 5 juni 2015): klik hier!

Extern gelinkt

 • Kanya D'ALMEIDA: "VN: ‘Nederzettingenpolitiek Israël veroorzaakt geweld’" (MO*, 12 augustus 2015): klik hier!
  Een speciale commissie van de Verenigde Naties (VN) heeft de Israëlische nederzettingenpolitiek aangewezen als oorzaak van geweld tegen de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever. De veroordeling komt enkele weken na een aanslag waarbij een Palestijnse baby om het leven kwam.
 • Khalid EL JAFOUFI: "Ritueel slachten in België: wie verbiedt wat?" (Knack.be, 8 augustus 2015): klik hier!
  'Het wordt tijd dat we het debat over ritueel slachten weer op de rails krijgen', duidt Khalid El Jafoufi in onderstaande analyse. Hij nuanceert de Europese richtlijnen die minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) keer op keer aanhaalt.
 Voor het archief van externe links: klik hier!

Nog altijd actueel

 • Samira BENDADI: "Wat racisme met een kind doet" (MO*, 26 jan 2011): klik hier!
 • Heiner BIELEFELDT: "Moslims in de Lekenstaat. Het recht van moslims mee vorm te geven aan de Europese samenleving"  (CIE, 2000, vertaald uit het Duits): deel 1 & deel 2.
 • Jan BLOMMAERT: "Racisme als perspectief". Inaugurale lezing van het vak “Racisme en Beeldvorming”, Opleiding Afrikanistiek, Universiteit Gent 25/10/2000. Op Jans blog, 2 juni 2014: klik hier!
 • Bambi CEUPPENS: "'De mijne is van de Filippijne': Racisme en seksisme in het hoofddoekendebat" (CIE, 2005): klik hier!
 • Abdoldjavad FALATURI & Udo TWORUSCHKA: "Leidraad over de islam. Leidraad voor de voorstelling ervan in de schoolboeken. Bijdrage tot de interculturele opvoeding in Europa" (CIE, 2007, vertaald uit het Duits): klik hier!
 • Wasif SHADID: "Anti-islamisme als dekmantel voor subtiel racisme" (Weblog Interculturele Communicatie, 9 oktober, 2011): klik hier!


 

Image of calligraphy

"Kennis is licht, onwetendheid is duisternis"
Kalligrafie van Abdelatif Habib.
Volg ons/vind ons leuk op   
Volg ons/vind ons leuk op  


VOEM-Secretariaat: Email

     Webmaster                                                                                                                                   Privacy Verklaring                                                                                            Free script provided by JavaScript Kit


      Update: 12 augustus 2015