Vereniging voor Ontwikkeling & Emancipatie van Moslims (VOEM) vzw  

 
 


Wat is V.O.E.M.?


V.O.E.M. vzw staat voor Vereniging voor Ontwikkeling & Emancipatie van Moslims. V.O.E.M. vzw is een erkende koepelvereniging, d.w.z. dat zij verschillende leden telt die allemaal verenigingen zijn, geen individuen.

In 2006 vierden we onze 10de verjaardag. Vóór 1996 bestond de vereniging ook al, maar toen heette ze 'Vereniging voor Islamleerkrachten Vlaanderen' (V.I.L.V.). Daaruit is deze koepelvereniging gegroeid.

De lidverenigingen van V.O.E.M. vzw zijn heel uiteenlopend: jongerenverenigingen, vrouwenverenigingen, sportclubs, cultuurkernen,... ongeacht de nationaliteit. Iedereen is welkom. Wat hen bindt is hun moslimidentiteit of het feit moslims als doelgroep te hebben. Momenteel zijn er ongeveer 70 lidverenigingen van over heel Vlaanderen aangesloten.

Enkele doelstellingen van V.O.E.M. vzw:

* bouwen aan een kleurrijke, open, vrije, leefbare en verdraagzame samenleving;
* werken aan een positieve beeldvorming rond moslimgemeenschappen;
* stimuleren van de interlevensbeschouwelijke dialoog;
* moslims helpen hun plaats te vinden in de Belgische maatschappij.

 

Wat doet V.O.E.M.?


Naast een directe ondersteuning, op maat van de lidverenigingen, behartigt V.O.E.M. ook de belangen van de islamitische gemeenschap op lokaal en bovenlokaal niveau.

V.O.E.M. probeert een helder en genuanceerd beeld te geven van moslims en immigranten in ons land. We gidsen als het ware niet-moslims en autochtonen door het Arabische en islamitische erfgoed en moslims en migranten doorheen het Vlaamse en Europese erfgoed. Dat doen we via activiteiten in het kader van de volksontwikkeling, zoals lezingen, debatten, tentoonstellingen, studiedagen, workshops,...

Verder wordt elk jaar de Emancipatieprijs uitgereikt aan personen of organisaties die zich bijzonder hebben ingespannen om emancipatie te bevorderen.

 

V.O.E.M. Workshops & Projecten


VOEM geeft workshops op aanvraag: debat of discussiegroep, lezingen, begeleide moskeebezoeken, Mediterraans koken, muntthee ceremonie, islamgesprekken, kennismaking met verschillende landen, kalligrafie, henna, de educatieve pakketten 'Hanne & Hassan' en 'De Droom van de Sultan', maar ook hiphop, circus en bokstechnieken. Tot ons permanent aanbod behoren tevens thematische lopende projecten, al dan niet in samenwerking met andere organisaties: tentoonstellingen e.d. (zie op deze website).


 

Image of calligraphy

"Kennis is licht, onwetendheid is duisternis"
Kalligrafie van Abdelatif Habib
Volg ons/vind ons leuk op   
Volg ons/vind ons leuk op  


VOEM-Secretariaat: Email

     Webmaster                                                                                                                                   Privacy Verklaring                                                                                            Free script provided by JavaScript Kit


      Update: 26 november 2014