Vereniging voor Ontwikkeling & Emancipatie van Moslims (VOEM) vzw

 
 

Lijst van Weblinks

________________________

 • Alternatieve Media
 1. Aljazeera
 2. De Andere Mening (DAM)
 3. De Wereld Morgen
 4. Info-Türk
 5. MO* Mondiaal Nieuws
 6. Nouvelles d'Orient (Le Monde Diplomatique)
 7. StampMedia (Jongeren Media-Agentschap)
 8. Uitpers, Webzine voor Internationale Politiek
 9. Vrede vzw
 • Arabische & Islamitische Kunst
 1. Abdelatif Habib: Site de Calligraphie
 2. Aga Khan Program for Islamic Architecture (Harvard, US)
 3. al.arte magazine (BE)
 4. ArchNet Digital Library
 5. Cinili Kösk Istanbul (D.Osseman) 
 6. Contemporary Art from the Islamic World (Nafas Art Magazine)
 7. Darat al Funun (A home for the Arts and the artists of the Arab world, Amman) 
 8. Discover Islamic Art
 9. El Bab - Portail des Musiques Entre-Deux 
 10. H-Islamart (Islamic Art & Architecture, MEM) 
 11. Islamic Art Collection at the LACMA, The (Los Angeles)
 12. Islamic Art.com
 13. Institut du Monde Arabe (Paris)
 14. Islamic Art Images and Stock Photos  (US)
 15. Islamic Middle East (Victoria & Albert Museum, London)
 16. Islamic Art Network (Thesaurus Islamicus Foundation)
 17. Iznik Photo Gallery (D.Osseman)
 18. Jubelparkmuseum (Kunst uit de islamitische wereld)
 19. Kakayi Art (Gent)
 20. Kakayi: The Art Of Oriental Calligraphy (Gent)
 21. Khalil Sakakini Cultural Centre, The (Ramallah) 
 22. L'art du livre arabe
 23. Muslim Heritage.com
 24. Oriental Costums, Their Designs and Colors (Max Tilke)
 25. Persian Poetry (Khayyam & Rumi) 
 26. Peter Sanders' Photography (UK)
 27. Topkapı Palace (Istanbul)
 28. Visual Dhikr (Contemporary Islamic Art)
 • Ecologie
 1. Bond Beter Leefmilieu (Koepel van Milieuverenigingen)
 2. Climaxi.be (Actie voor een Sociaal Klimaat)
 3. Gaia
 4. Greenpeace
 5. Stichting Groene Moslims (NL).
 6. WereldNatuurFonds (WWF)
 • Humanitaire & Solidariteitsorganisaties (ngo's)
 1. 11.11.11
 2. Artsen Zonder Grenzen
 3. Broederlijk Delen
 4. Caritas International België
 5. Dokters van de Wereld
 6. FOS (Socialistische Solidariteit)
 7. Geneeskunde voor de Derde Wereld
 8. Handicap International
 9. HulpOrganisaties.be
 10. Intal
 11. Islamic Relief
 12. Oxfam Solidariteit
 13. Palestina Solidariteit
 14. Pax Christi
 15. Rode Kruis Vlaanderen
 16. SOS Opvang
 17. Wereldsolidariteit
 • Integratiecentra en -diensten
 1. Adressen Integratiecentra en -diensten en Onthaalbureaus (Kruispunt Migratie-Integratie)
 2. BON (Inburgering Brussel)
 3. De Som: Integratiecentrum W-Vlaanderen
 4. vzw Foyer (Regionaal Integratiecentrum Brussel)
 5. Gent: Stedelijke Integratiedienst
 6. Inburgering (Vla. overheid)
 7. Provinciaal Integratiecentrum (PRIC) Limburg
 8. Provinciaal Integratiecentrum (PRIC) Vlaams-Brabant
 • Interculturaliteit en Diversiteit
 1. Actieplan Interculturalisering
 2. Africalia Belgium
 3. Anna Lindh Stichting — Belgisch netwerk (Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures)
 4. Carrefour des Cultures
 5. Centre Bruxellois d'Action Interculturelle (Cbai, Brx)
 6. Diversiteit in het Onderwijs (Vla. overheid)
 7. Diversiteit werkt!
 8. Echo (Expertisecentrum Diversiteitsbeleid, NL)
 9. IMANE (Initiatief Marokkaanse Netwerken)
 10. Intercultureel Netwerk Gent
 11. Kif Kif (Intercultureel Platform)
 12. InterCulturele Communicatie (Prof. W.A.R. Shadid, NL)
 13. Kleur bekennen (Wereldburgerschap op School)
 14. ODiCe (Oost-Vlaams Diversiteitscentrum)
 15. Parel (Landelijk Adviescentrum voor Interculturele Leermiddelen, NL)
 16. Prisma (Diversiteitscentrum van de Provincie Antwerpen)
 17. Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen (ROJM)
 18. Studio Globo (Mondiaal & Intercultureel Leren)
 19. Tayush (Groupe de réflexion pour un pluralisme actif)
 20. Wereldcentrum (Steunpunt Mondiale Vorming Oost-Vlaanderen)
 • Interreligieus en -levensbeschouwelijk
 1. Axcent  (Brussels Interlevensbeschouwelijk Centrum)
 2. Bijbel en Koran  (NL)
 3. Bond zonder Naam
 4. ChroniqueLaïque.be (Think Tank Vigilance Musulmane)
 5. Dar-es-Salaam (Een interculturele dialoog met moslims in Antwerpen)
 6. Dar es Salaam - Huis van de Vrede - Barış Evi (Gent)
 7. Huizen van Vrede (Aalst)
 8. El Kalima (Centre chrétien pour les relations avec l'islam)
 9. Intercultureel Dialoog Platform (IDP)
 10. Interreligie Dialoog (Lucien Cosijns)
 11. Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS)
 12. Motief
 13. Nieuwemoskee.nl (Islamitisch Platform voor Kritische Denkers, NL).
 14. United Religions Initiative (URI)
 15. Verbindend Platform voor Interlevensbeschouwelijke Dialoog (VPID)
 16. Wederkerigheid (Diversiteit) (Arseen De Kesel)
 • Islam in Vlaanderen/België/Europa
 1. Al Markaz At-Tarbawi (Gent)
 2. European Muslim Network (EMN)
 3. Executief van de Moslims van België (EMB)
 4. Islamitisch en Cultureel Centrum van België (ICC, Brx)
 5. Islamwinkel.be
 6. Médiation (blog: "tout ce que vous devez savoir sur la représentation des Musulmans de Belgique: Bilan et perspectives")
 7. Moslim Televisie- en Radio Omroep (MTRO)
 8. Sharaf (Een Mechels platform door en voor Moslims)
 9. Think Tank Vigilance Musulmane
 • Kenniscentra en Steunpunten
 1. De Verenigde Verenigingen
 2. DocAtlas
 3. Ella, Kenniscentrum Gender & Etniciteit
 4. Expertendatabank
 5. Faro (Vlaams Steunpunt voor Cultureel Ergoed)
 6. Koning Boudewijnstichting (Samen werken aan een betere samenleving)
 7. Locus (Steunpunt voor bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra en locaal cultuurbeleid)
 8. Mikado (Kenniscentrum Interculturele Zorg, NL)
 9. Orientaal vzw (Centre for Oriental Languages &Cultures)
 10. RoSa (bibliotheek, documentatiecentrum en archief voor gelijke kansen, feminisme en vrouwenstudies)
 11. SoCiuS (Steunpunt Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk)
 12. Sophia (Belgian Coordination Network of Women's Studies)
 13. Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen (SAMV, nu: Ella)
 14. Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
 15. Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent)
 16. Steunpunt Gelijkekansenbeleid(Vla. overheid)
 17. Steunpunt Jeugd (Kennis- en expertisecentrum voor jeugd, jeugdwerk en jeugdbeleid)
 18. VORMEN (Expertisecentrum Mensenrechten- en Kinderrechteneducatie Vlaanderen)
 19. Vrijwilligerswerk.be
 • Kunst en Cultuur (centra, musea,...)
 1. Arabisch Cultureel Centrum/Centre Culturel Arabe (Brx)
 2. Bij' De Vieze Gasten (Sociaalartistiek project, Gent)
 3. Bozar (Paleis voor Schone Kunsten, Brx)
 4. Brussels KunstenOverleg
 5. CultuurNet Vlaanderen
 6. Daarkom (Het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis in Brussel).
 7. deBuren (Brussel)
 8. De Centrale (Gent)
 9. De Markten (VGC, Brx)
 10. DeSingel (Internationale Kunstcampus, Antwerpen).
 11. Jubelparkmuseum (Brx)
 12. Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (Brx)
 13. Kunstencentrum Vooruit (Gent)
 14. Kunst en Erfgoed (Vla. overheid).
 15. Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
 16. Museum voor Schone Kunsten Gent
 17. Nomadisch Kunstencentrum Moussem
 18. Openbaar Kunstbezit Vlaanderen (OKV)
 19. Overleg Kunstenorganisaties (OkO Brx,)
 20. Pianofabriek Culturencentrum (Brx)
 21. Prospekta (Centrum voor Kunstcommunicatie, Antwerpen)
 22. UIT in Vlaanderen
 23. Victoria Deluxe (Sociaalartistieke Werkplek, Gent)
 24. Wereldculturencentrum Zuiderpershuis (Antwerpen)
 • Landelijke Federaties
 1. ACLI-Vlaanderen (Associazione Cristiane Lavoratori Internazionali)
 2. Actieve Interculturele Federatie (AIF+)
 3. Federatie van Marokkaanse Democratische Organisaties (FMD0) 
 4. Federatie van Marokkaanse Verenigingen (FMV) 
 5. Federatie van Vooruitstrevende Verenigingen (ÇDF)
 6. Federatie Wereldvrouwen
 7. Federatie van ZelfOrganisaties in Vlaanderen (FZO.VL)
 8. Federation of Anglophone Africans, Belgium (FAAB) (FZO.VL)
 9. Internationaal Comité (IC)
 10. Latijns-Amerikaanse Federatie (LAF)
 11. Platform van de Afrikaanse Gemeenschappen
 12. Raad van de Afrikaanse Gemeenschappen in Europa/Vlaanderen (RVDAGE)
 13. Turkse Unie van België (UTB)
 14. Unie van Turkse Verenigingen (UTV)
 15. Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims (VOEM)
 • Mensenrechten, Antidiscriminatie en Antiracisme
 1. Amazone  (Ondersteuningsstructuur voor de Vrouwenbeweging)
 2. Amnesty International  (Vla.)
 3. BOEH!  (Baas Over Eigen Hoofd)
 4. Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR)
 5. Collectif Contre l'Islamophobie en France (CCIF)
 6. Euro-Mediterranean Human Rights Network (AR-EN-FR)
 7. European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR)
 8. European Commission Against Racism and Intolerance (ECRI)
 9. Flora vzw
 10. Gelijke Kansen in Vlaanderen (Vla. overheid)
 11. Kinderrechtencoalitie Vlaanderen
 12. Kinderrechtencommissariaat (Vla. Parlement)
 13. Kinderrechteneducatie
 14. Liga voor Mensenrechten
 15. Meldpunt Discriminatie Antwerpen
 16. Meldpunt Discriminatie Gent
 17. Merhaba (Merhaba-Holebi Maghreb Midden-Oosten)
 18. MRAX (Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, Brx)
 19. Nederlandstalige Vrouwenraad (NVR, België) 
 20. Objectief (Beweging voor gelijke rechten)
 21. School zonder Racisme/École sans Racisme
 22. Suffrage Universel (P-Y Lambert)
 23. UNICEF België (Samen voor kinderen)
 24. Hand in Hand
 25. Vrouwennetwerk Oog in Oog (Gent & O-Vla)
 26. V.O.K. (Vrouwen Overleg Komitee)
 27. Vreemdelingenrecht.be
 • Migratie en Minderheden
 1. Antwerps Minderhedencentrum de 8
 2. Communauté marocaine belge (Wafin.be)
 3. Forum Asiel en Migraties (F-A-M, Vla.) 
 4. Kruispunt Migratie-Integratie
 5. Minderhedenforum (Forum van Organisaties van Etnisch-culturele Minderheden)
 6. Minorités.org (Brx)
 7. Oost-Vlaanderen Provinciale Dienst Minderheden
 8. Platform Allochtone Jeugdwerkingen (PAJ)
 9. Taalbezwaar
 10. Vlaams Minderhedencentrum (nu: Kruispunt Migratie Integratie)
 11. Vluchtelingenwerk Vlaanderen
 12. Vroem vzw (Vlaamse Vereniging voor Voyageurs, Roms, Roma en Manoesjen)
 • Sociaal-Culturele Organisaties (andere)
 1. Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (Vla.overheid).
 2. Curieus
 3. Davidsfonds
 4. De Toekomstfabriek (Gent)
 5. KWB (Kristelijke Werknemersbond)
 6. Linx+ (ABVV partner in vrije tijd)
 7. Masereelfonds
 8. OKRA Trefpunt 55+
 9. PrettigGeleerd.be (sociaal-culturele activiteitenkalender)
 10. Rodenbachfonds
 11. Vermeylenfonds.
 12. Willemsfonds.
 • Tijdschriften
 1. ZemZem (Ts. over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en islam).
 • Universitaire Centra en Opleidingen
 1. Centre d'études de l'ethnicité et des migrations (CEDEM, Liège)
 2. Centre interdisciplinaire d'études de l'Islam dans le monde contemporain (CISMOC, Louvain-la-Neuve)
 3. Centre Interdisciplinaire d'Etude des Religions et de la Laïcité (CIERL, ULB)
 4. Centrum voor Interculturele Communicatie en Interactie (CICI, UGent)
 5. Centrum voor Intercultureel Management en Internationale Communicatie (CIMIC, Lessius)
 6. Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS, UAntwerpen)
 7. Centrum voor Islamitische Theologie (Vrije Univ. Amsterdam)
 8. Centrum voor Turkse Studies (UGent)
 9. Diversiteit en Gemeenschapsvorming (DieGem, interuniversitair)
 10. Faculté des Sciences Islamiques de Bruxelles (Islamitische Universiteit van Europa)
 11. Faculté ouverte des religions et humanismes laïques (FOReL) (FUSL, Brx)
 12. Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (Antwerpen)
 13. Fethullah Gülen Chair for Intercultural Studies (GCIS, KUL)
 14. Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HUBrussel)
 15. Institut de Recherche, Formation et d'Action sur les Migrations (I.R.F.A.M.)
 16. Interculturalism, Migration and Minorities Research Centre (IMMRC, KULeuven)
 17. Interdisciplinair Centrum Religiestudie & Interlevensbeschouwelijke Dialoog (ICRID, KULeuven)
 18. Instituut voor Marokkaanse en Mediterrane Studies (IMaMS, UAntwerpen)
 19. IRCICA - Research Centre for Islamic History, Art & Culture (IRCICA, Istanbul)
 20. ISESCO - Islamic Educational, Scientific and Cultural Organisation
 21. Islamitische Universiteit van Europa (IUE, NL)
 22. Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR)
 23. Middle East and North-Africa Research Group (MENARG, UGent)
 24. Nederlands Instituut Marokko (NIMAR, Radbout Univ. Nijmegen)
 25. Onderzoeksgroep Armoede, Sociale uitsluiting en Stad (OASeS, UAntwerpen)
 26. Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA, KULeuven)
 27. SEIN (Identity, Diversity & Inequality, UHasselt)
 28. Superdiversiteit (Studieblog UTilburg)
 • Vorming en Educatie
 1. Amarant.
 2. Brusselleer (Centrum Basiseducatie, Brx)
 3. Centra voor Basiseducatie
 4. Demos (Voor participatie en democratie)
 5. Jeugd & Vrede.
 6. Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk (FOV)
 7. Klasse (voor onderwijs in Vlaanderen)
 8. LBC Centra voor Volwassenenonderwijs.
 9. Nederlandse Volksuniversiteiten (NL)
 10. Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie (OCB)
 11. Plan Geletterdheid Verhogen (Vla. overheid)
 12. Samen Stromen (Consortium Volwassenenonderwijs)
 13. Stichting Lodewijk de Raet.
 14. Van Ik naar Wij
 15. Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (Vocvo).
 16. VormingPlus.
 17. Word wat je Wil
 • Welzijnswerk en Hulpverlening
 1. Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW).
 2. Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Brussel (CGG).
 3. De Eenmaking - El Wahda - Birleşim (Gent)
 4. Eigen Kracht Conferenties (EKC)
 5. Expertisecentrum Dementie brOes
 6. Gezondheid.be
 7. Kind en Gezin
 8. Medimmigrant
 9. Samenlevingsopbouw Antwerpen
 10. Samenlevingsopbouw Brussel
 11. Samenlevingsopbouw Gent
 12. Sensoa (Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid)
 13. Uit de Marge (Vlaams steunpung voor jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren )
 14. Vereniging voor Alcohol- en Andere Drugproblemen (VAD)
 15. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
 16. Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG)
 17. Welzijnszorg (Samen tegen armoede)
 18. Zijn vzw - in beweging tegen geweld
 • Varia
 1. Een Andere Joodse Stem (EAJS).
 2. Holocaust.be.
 3. Koerdisch Instituut Brussel.
 4. Stichting Auschwitz.
 5. Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (CegeSoma)
 6. Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB).
 7. Vredescentrum (Antwerpen).
 8. Vredeshuis (Aalst).

De lijst bevat op heden 294 adressen, verdeeld over 19 rubrieken.
NB De weblinks worden louter ter informatie aangeboden; opname ervan drukt niet noodzakelijk instemming uit met de (eventueel) erin naar voren gebrachte opvattingen.


Image of calligraphy

"Kennis is licht, onwetendheid is duisternis"
Kalligraphie van Abdelatif HABIB
Volg ons/vind ons leuk op  

 
Volg ons/vind ons leuk op  


VOEM-Secretariaat: Email

     Webmaster                                                                                                                                   Privacy Verklaring                                                                                            Free script provided by JavaScript Kit


      Update: 25 november 2014